Maak kennis met de gezichten
achter SH Assurantie...
Edgar Suurmeijer

Met bijna 20 jaar kennis en ervaring ben ik een ervaren adviseur op het gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen.

Zo ben ik mijn loopbaan begonnen bij Nationale Nederlanden en heb ik diverse functies vervuld bij een landelijk pensioenadviesbureau en een financieel adviesbureau.

Eind 2009 heb ik de stap gezet om, naast zijn bestaande onderneming SH Groep, een assurantiekantoor op te richten. Binnen SH Assurantie ben ik degene die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en het advies aan voornamelijk de zakelijke klant. Om de klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen blijf ik continu mijn kennis vergroten. Naast de wettelijke verplichte scholing doe ik dit door middel van het volgen van aanvullende studies, het bijwonen van seminars en het lezen van vakbladen. In juni 2017 heb ik de studie Risicomanagement afgerond, Hiermee kan ik onze zakelijke klanten nog beter van advies voorzien.

Dick Bisschop

In 1982 startte ik mijn loopbaan bij Aegon Verzekeringen, eerst als adviseur en later als verkoopleider. De verzekeringsbranche sprak mij dermate aan dat ik in 1987 de stap naar het ondernemerschap zette en Assurantiekantoor Dick Bisschop oprichtte.

Bijna 25 jaar later zocht ik een partner die zijn bedrijf in de toekomst kon overnemen. In Edgar vond ik die persoon. De samenwerking tussen ons werd officieel vastgelegd in 2012: de eenmanszaak Assurantiekantoor Dick Bisschop werd een VOF. In januari 2014 was het tijd voor een volgende stap: het assurantiekantoor werd samengevoegd met SH Assurantie en we gaan vanaf dat moment samen verder onder de naam SH Assurantie.

Binnen SH Assurantie hou ik mij  voornamelijk bezig met de zogenoemde backoffice werkzaamheden, zoals het maken van offertes, administratieve taken en het begeleiden van speciale projecten.

Sylvia Suurmeijer

Naast mijn eigen bedrijf, SH Communicatie, werk ik ook voor SH Assurantie. Ik heb ervaring opgedaan bij de ING bank, daar was ik onder andere hypotheekadviseur. Bij SH Assurantie ben ik verantwoordelijk voor de afhandeling van schades. 

De schades komen binnen bij onze front-office die de eerste uitleg geven. Daarna wordt het aan mij doorgegeven en dan zorg ik er voor dat u zo snel mogelijk een schadeformulier van ons ontvangt en dat u weet welke andere zaken er aangeleverd moeten worden om de schade zo snel mogelijk af te wikkelen. Verder volg ik de afhandeling van de verzekeraar nauwlettend om er voor te zorgen dat het niet te lang duurt en dat er geen fouten worden gemaakt bij de afhandeling. Voor ons is dit één van de belangrijkste onderdelen van ons werk, wij vinden dat als u schade hebt dat het dan op een vlotte en correcte wijze afgehandeld dient te worden.